لیگ قهرمانان آسیا (گروه E)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱پرسپولیس۶۵۰۱۱۴۵۹۱۵
۲الوحده(امارات)۶۴۱۱۷۳۴۱۳
۳گوا(هند)۶۰۳۳۲۹۷-۳
۴الریان(قطر)۶۰۲۴۶۱۲۶-۲


جدول نتایج

پرسپولیس ۱ ۰ الوحده(امارات)
گوا(هند) ۰ ۰ الریان(قطر)
الوحده(امارات) ۰ ۰ گوا(هند)
الریان(قطر) ۱ ۳ پرسپولیس
الوحده(امارات) ۳ ۲ الریان(قطر)
پرسپولیس ۲ ۱ گوا(هند)
الریان(قطر) ۰ ۱ الوحده(امارات)
گوا(هند) ۰ ۴ پرسپولیس
الوحده(امارات) ۱ ۰ پرسپولیس
الریان(قطر) ۱ ۱ گوا(هند)
پرسپولیس ۴ ۲ الریان(قطر)
گوا(هند) ۰ ۲ الوحده(امارات)