لیگ قهرمانان آسیا (گروه B)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱شارجه(امارات)۶۳۲۱۹۶۳۱۱
۲تراکتور۶۲۴۰۶۳۳۱۰
۳پاختاکور(ازبکستان)۶۱۴۱۶۸۲-۷
۴نیروی‌هوایی(عراق)۶۰۲۴۲۶۴-۲


جدول نتایج

پاختاکور(ازبکستان) ۳ ۳ تراکتور
شارجه(امارات) ۱ ۰ نیروی‌هوایی(عراق)
نیروی‌هوایی(عراق) ۰ ۰ پاختاکور(ازبکستان)
تراکتور ۰ ۰ شارجه(امارات)
نیروی‌هوایی(عراق) ۰ ۰ تراکتور
شارجه(امارات) ۴ ۱ پاختاکور(ازبکستان)
تراکتور ۱ ۰ نیروی‌هوایی(عراق)
پاختاکور(ازبکستان) ۱ ۱ شارجه(امارات)
تراکتور ۰ ۰ پاختاکور(ازبکستان)
نیروی‌هوایی(عراق) ۲ ۳ شارجه(امارات)
پاختاکور(ازبکستان) ۱ ۰ نیروی‌هوایی(عراق)
شارجه(امارات) ۰ ۲ تراکتور