لیگ قهرمانان آسیا (گروه A)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الهلال(عربستان)۶۳۱۲۱۱۹۲۱۰
۲استقلال(تاجیکستان)۶۳۱۲۱۰۸۲۱۰
۳شباب‌الاهلی(امارات)۶۲۱۳۶۶۰۷
۴آجی‌ام‌کا(ازبکستان)۶۲۱۳۹۱۳۴-۷


جدول نتایج

الهلال(عربستان) ۲ ۲ آجی‌ام‌کا(ازبکستان)
استقلال(تاجیکستان) ۰ ۰ شباب‌الاهلی(امارات)
شباب‌الاهلی(امارات) ۰ ۲ الهلال(عربستان)
آجی‌ام‌کا(ازبکستان) ۲ ۳ استقلال(تاجیکستان)
الهلال(عربستان) ۳ ۱ استقلال(تاجیکستان)
آجی‌ام‌کا(ازبکستان) ۲ ۱ شباب‌الاهلی(امارات)
شباب‌الاهلی(امارات) ۳ ۱ آجی‌ام‌کا(ازبکستان)
استقلال(تاجیکستان) ۴ ۱ الهلال(عربستان)
شباب‌الاهلی(امارات) ۰ ۱ استقلال(تاجیکستان)
آجی‌ام‌کا(ازبکستان) ۰ ۳ الهلال(عربستان)
الهلال(عربستان) ۰ ۲ شباب‌الاهلی(امارات)
استقلال(تاجیکستان) ۱ ۲ آجی‌ام‌کا(ازبکستان)