جایی برای نوشتن از روزهایی که هیچکدام‌مان فکرش را هم نمی‌کردیم. ( درباره کرونامه | عضویت | ورود )
گیلاس

گیلاس كیلو ١٥٠ هزارتومنی را نباید خورد! باید باهاش رفاقت كنی، سفر بری، شبم وقتی خوابید آروم در گوشش بگی میخواااام.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )