صفحه شخصی: flober1212


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ خرداد ۱۳۹۹ (حدود ۴ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۰
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰ ۴ ۱۱