صحبت‌های سانسورشده کیروش در برنامه نود؛ از دقیقه ۵.۳۰

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (Aparat.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
با دیدن این قسمت به عمق فاجعه در فدراسیون و اوج مردانگی و بزرگی این ابرمرد،سرمربی گرامی پی خواهید برد...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۲ )