صفحه شخصی: master15


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۷ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۲۱ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۱