مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا

بازی‌های مرحله حذفی به صورت رفت‌وبرگشتی برگزار می‌شوند، و در نمودار زیر پس از برگزاری هر دو مسابقه مجموع نتایج (Aggregate Score) نمایش داده می‌شود. جدول نتایج کسب‌شده و برنامه بازی‌های آینده بعد از نمودار ارائه شده‌اند.

۴ الهلال(عربستان) ۰ العین(امارات) ۲ استقلال
۶ العین(امارات)
۳ الهلال(عربستان) ۲ استقلال‌خوزستان
۴ الهلال(عربستان)
۰ پرسپولیس ۵ پرسپولیس ۱ پرسپولیس
۰ لخویا
۳ الاهلی(عربستان) ۴ الاهلی(عربستان)
۲ الاهلی(امارات)
۱ شانگهایSIPG ۵
 ۵ 
شانگهایSIPG ۵ شانگهایSIPG
۳ جیانگسو
۵
 ۴ 
گوانگژو(چین) ۲ گوانگژو(چین)
۲ کاشیماآنتلر
۱ اوراوارد ۴ کاوازاکی ۲ میوآنگتونگ‌یونایتد
۷ کاوازاکی
۵ اوراوارد ۲ ججویونایتد
۳ اوراوارد

جدول نتایج

استقلال ۱ ۰ العین(امارات)
الاهلی(عربستان) ۱ ۱ الاهلی(امارات)
گوانگژو(چین) ۱ ۰ کاشیماآنتلر
میوآنگتونگ‌یونایتد ۱ ۳ کاوازاکی
پرسپولیس ۰ ۰ لخویا
استقلال‌خوزستان ۱ ۲ الهلال(عربستان)
ججویونایتد ۲ ۰ اوراوارد
شانگهایSIPG ۲ ۱ جیانگسو
العین(امارات) ۶ ۱ استقلال
الاهلی(امارات) ۱ ۳ الاهلی(عربستان)
کاوازاکی ۴ ۱ میوآنگتونگ‌یونایتد
کاشیماآنتلر ۲ ۱ گوانگژو(چین)
لخویا ۰ ۱ پرسپولیس
اوراوارد ۳ ۰ ججویونایتد
جیانگسو ۲ ۳ شانگهایSIPG
الهلال(عربستان) ۲ ۱ استقلال‌خوزستان
العین(امارات) ۰ ۰ الهلال(عربستان)
شانگهایSIPG ۴ ۰ گوانگژو(چین)
پرسپولیس ۲ ۲ الاهلی(عربستان)
کاوازاکی ۳ ۱ اوراوارد
الهلال(عربستان) ۳ ۰ العین(امارات)
گوانگژو(چین) ۵ ۱ شانگهایSIPG
الاهلی(عربستان) ۱ ۳ پرسپولیس
اوراوارد ۴ ۱ کاوازاکی