۲۴ آذر ۱۳۹۷ (15 December 2018)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آذر ۱۳۹۷ (25 November 2018)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ مهر ۱۳۹۷ (28 September 2018)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۷ (9 August 2018)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟