چیزی که اینترنتی سفارش میدی vs چیزی که دم در تحویل میگیری
نتیجه اخلاقی: هر گردی گردو نیست، هر کی سیبیل داشت عمو نیست
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )