صفحه شخصی: atahmasb85


تیم محبوب در لیگ برتر: ملوان

مشارکت:

شروع: ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۳۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۳ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۷۶

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰