اینم روزنامه پیروزى
بعد بگید تیم ما دستمال به دسته دولت نیست، با چه افتخارى هم در باره تیمسار خسروانى چرندیات پراكنده كردن. یه عكس دارم از روزنامه قبل انقلاب در باره على عبده آپلود میكنم كه ببینیدو پیدا كنید پرتغال فروشو
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )