آخرش معلوم شد کت تن کیه
نه اتحاد تاسیون نه پاک کردن کش تار نماها نه رباتها تونستند خیل مردمی پرسپولیسی‌ها را شکست بدند... به سلامتی همه فیکا :)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )