جولان شانسی!
تیمت گرون‌ترین تیم ادوار لیگ باشه و ۱۹ امتیاز عقب باشی و اسم این عقب موندگی هم بذاری شانس تیم رقیب. آخه شانس یه بار، دو بار، نه چند بار. خدایا از این شانس‌ها نصیب بقیه تیم‌ها هم بفرما. آمین...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )