برگرفته از نامه علی کریمی به بانو بهناز شفیعی (همسر مرحوم ناصر حجازی)
اسطوره ها را می کشند اما آنها نمی میرند. این موضوعی است که بعد از پرواز ناصر حجازی عزیز بیشتر به آن پی بردم. ناصرخان از بین ما رفت اما افکاری که داشت هنوز هم در یاد دوستداران اوست. حجازی حرف هایی می زد که باب میل بعضی ها نبود ولی مردم حرف دل او را می فهمیدند...حجازی از جنس مردم بود و برای همین احساسات آنها را درک می کرد و صدایشان را فریاد می زد...نیستی ناصر خان نیستی ببینی که خبره ، کاش اون دنیا هم وایفای داشتو میدیدی فرهنگ ۲۵۰۰ سالمون چی شده و به کجا داره میره
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )