بوسه به پیراهن استقلال
محمدقاضی بعد از به ثمررساندن این گل شادی کردو پیراهن استقلال را بوسید او سال گذشته در پرسپولیس بازی می کرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )