مصطفی دنیزلی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
من این ویدیو را خودم ساختم که یادی از مصطفی بکنم و بگم همیشه تو قلب ما پرسپولیسی‌ها جا داره!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )