صفحه شخصی: ab1357


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۵۷ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰