گل‌هاى بازی افغانستان و سنگاپور

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
تبریک به برادرای افغان که با این همه مشکلات انقدر خوب و زیبا بازی کردن (گل اول واقعا قشنگ و امیدوار کننده بود)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )