صفحه شخصی: nawid1803


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۹۲ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۴۹

رأی دریافتی:

۳۰۸ ۹ ۲۱