صفحه شخصی: nawid1803


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۴۷ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۴۹

رأی دریافتی:

۳۰۵ ۸ ۲۱