چشم یک ایران از هر نژاد و قوم به ساقهای شما دوختست. بیایید یکبار دیگر برای همهٔ ایران از ترک، لًر، عرب، فارس، گیلک، مازندرانی، کرد، بلوچ، بختیاری، و ارمنی افتخار بیافرینید و نامه ایران را در آسیا زنده نگه‌‌دارید. به امید پیروزی کشورمان ایران.
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط nawid1803 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط nawid1803 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط nawid1803 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟