دهن‌كجی آزمون به ژنرال؛ سردار دعوت امیر را پس زد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این قسمت از سوت پلاس درباره غیبت سردار آزمون در اردوی جدید تیم ملی زیو نظر امیر قلعه‌نویی می‌گوید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )