سوت پلاس؛ علی كریمی در صف مبارزه با رژیم، دایی و دوستان سكوت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این قسمت از سوت پلاس به حضور فعال كریمی در صف مبارزه با رژیم اسلامی در حمایت از مهسا ابراهیمی و سكوت دایی و سایرین می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )