برنامه بازی‌های تیم «صنعت‌نفت» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
استقلال
(۰)
28 July 2017
هفته دوم پنجشنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ سایپا
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
3 August 2017
هفته سوم جمعه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۲)
شهرخودرو
(۰)
11 August 2017
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ پارس‌جنوبی
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
17 August 2017
هفته پنجم سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
22 August 2017
هفته ششم پنجشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ سپیدرود
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
14 September 2017
هفته هفتم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۰)
فولاد
(۱)
22 September 2017
هفته هشتم دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶ پرسپولیس
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
11 December 2017
هفته نهم جمعه، ۲۱ مهر ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
13 October 2017
هفته دهم پنجشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶ سیاه‌جامگان
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
19 October 2017
هفته یازدهم جمعه، ۱۲ آبان ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۰)
ماشین‌سازی
(۱)
3 November 2017
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
15 November 2017
هفته سیزدهم جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۳)
سپاهان
(۲)
24 November 2017
هفته چهاردهم جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
تراکتور
(۱)
1 December 2017
هفته پانزدهم سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۰)
صنعت‌نفت
(۱)
5 December 2017
هفته شانزدهم یکشنبه، ۳ دی ۱۳۹۶ استقلال
(۴)
صنعت‌نفت
(۰)
24 December 2017
هفته هفدهم جمعه، ۸ دی ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۳)
سایپا
(۰)
29 December 2017
هفته هجدهم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۶ شهرخودرو
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
5 January 2018
هفته نوزدهم جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۱)
پارس‌جنوبی
(۱)
12 January 2018
هفته بیستم پنجشنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
18 January 2018
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۳)
سپیدرود
(۰)
25 January 2018
هفته بیست و دوم شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ فولاد
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
3 February 2018
هفته بیست و سوم چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۰)
پرسپولیس
(۳)
7 February 2018
هفته بیست و چهارم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
23 February 2018
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ صنعت‌نفت
(۴)
سیاه‌جامگان
(۱)
2 March 2018
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۷ ماشین‌سازی
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
29 March 2018
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ صنعت‌نفت
(۱)
پیکان
(۰)
5 April 2018
هفته بیست و هشتم جمعه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سپاهان
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
13 April 2018
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تراکتور
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
22 April 2018
هفته سی‌ام جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ صنعت‌نفت
(۳)
استقلال‌خوزستان
(۳)
27 April 2018