برنامه بازی‌های تیم «پیکان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
28 July 2017
هفته دوم جمعه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ پارس‌جنوبی
(۳)
پیکان
(۲)
4 August 2017
هفته سوم جمعه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ پیکان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
11 August 2017
هفته چهارم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ سپیدرود
(۱)
پیکان
(۰)
18 August 2017
هفته پنجم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
فولاد
(۰)
24 August 2017
هفته ششم یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ پرسپولیس
(۰)
پیکان
(۱)
17 September 2017
هفته هفتم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ پیکان
(۳)
نفت‌تهران
(۱)
22 September 2017
هفته هشتم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۶ سیاه‌جامگان
(۰)
پیکان
(۲)
28 September 2017
هفته نهم پنجشنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
12 October 2017
هفته دهم پنجشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶ پیکان
(۲)
تراکتور
(۱)
19 October 2017
هفته یازدهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۶ سپاهان
(۰)
پیکان
(۱)
31 October 2017
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
15 November 2017
هفته سیزدهم جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶ استقلال‌خوزستان
(۱)
پیکان
(۰)
24 November 2017
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۶ پیکان
(۰)
استقلال
(۰)
30 November 2017
هفته پانزدهم سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶ سایپا
(۱)
پیکان
(۰)
5 December 2017
هفته شانزدهم جمعه، ۱ دی ۱۳۹۶ شهرخودرو
(۱)
پیکان
(۱)
22 December 2017
هفته هفدهم جمعه، ۸ دی ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
پارس‌جنوبی
(۱)
29 December 2017
هفته هجدهم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۶ ذوب‌آهن
(۲)
پیکان
(۱)
5 January 2018
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۶ پیکان
(۰)
سپیدرود
(۰)
11 January 2018
هفته بیستم پنجشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ فولاد
(۱)
پیکان
(۲)
15 February 2018
هفته بیست و یکم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۶ پیکان
(۱)
پرسپولیس
(۳)
26 January 2018
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نفت‌تهران
(۱)
پیکان
(۱)
1 February 2018
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ پیکان
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
9 February 2018
هفته بیست و چهارم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶ ماشین‌سازی
(۰)
پیکان
(۳)
23 February 2018
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تراکتور
(۰)
پیکان
(۱)
1 March 2018
هفته بیست و ششم شنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ پیکان
(۱)
سپاهان
(۰)
31 March 2018
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ صنعت‌نفت
(۱)
پیکان
(۰)
5 April 2018
هفته بیست و هشتم جمعه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ پیکان
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
13 April 2018
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ استقلال
(۳)
پیکان
(۲)
22 April 2018
هفته سی‌ام جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیکان
(۱)
سایپا
(۲)
27 April 2018