برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ سپاهان
(۳)
تراکتور
(۱)
10 August 2023
هفته دوم چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۲)
16 August 2023
هفته سوم چهارشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۲ سپاهان
(۱)
استقلال
(۰)
23 August 2023
هفته چهارم سه‌شنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۲ پیکان
(۱)
سپاهان
(۳)
29 August 2023
هفته پنجم پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۲ سپاهان
(۳)
فولاد
(۱)
14 December 2023
هفته ششم پنجشنبه، ۷ دی ۱۴۰۲ گل‌گهر
(۳)
سپاهان
(۱)
28 December 2023
هفته هفتم شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ سپاهان
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
7 October 2023
هفته هشتم یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ نساجی
(۱)
سپاهان
(۱)
29 October 2023
هفته نهم پنجشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۲ سپاهان
(۲)
ملوان
(۳)
2 November 2023
هفته دهم یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ سپاهان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
12 November 2023
هفته یازدهم پنجشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۲ استقلال‌خوزستان
(۱)
سپاهان
(۳)
23 November 2023
هفته دوازدهم شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ سپاهان
(۴)
مس‌رفسنجان
(۱)
9 December 2023
هفته سیزدهم سه‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲ هوادار
(۰)
سپاهان
(۵)
19 December 2023
هفته چهاردهم یکشنبه، ۳ دی ۱۴۰۲ سپاهان
(۰)
آلومینیوم
(۱)
24 December 2023
هفته پانزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲ شمس‌آذر
(۱)
سپاهان
(۰)
1 January 2024
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ تراکتور
(۰)
سپاهان
(۰)
3 April 2024
هفته هفدهم چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
17 April 2024
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ استقلال
(۱)
سپاهان
(۰)
27 February 2024
هفته نوزدهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ سپاهان
(۲)
پیکان
(۳)
8 March 2024
هفته بیستم چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ فولاد
(۱)
سپاهان
(۳)
13 March 2024
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ سپاهان
(۲)
گل‌گهر
(۰)
17 March 2024
هفته بیست و دوم دوشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صنعت‌نفت
(۲)
سپاهان
(۱)
8 April 2024
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ سپاهان
(۰)
نساجی
(۰)
12 April 2024
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ملوان
(۱)
سپاهان
(۲)
21 April 2024
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ پرسپولیس
(۰)
سپاهان
(۰)
1 May 2024
هفته بیست و ششم دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ سپاهان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
6 May 2024
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مس‌رفسنجان
(۱)
سپاهان
(۱)
11 May 2024
هفته بیست و هشتم جمعه، ۴ خرداد ۱۴۰۳ سپاهان
(۲)
هوادار
(۰)
24 May 2024
هفته بیست و نهم سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳ آلومینیوم
(۰)
سپاهان
(۱)
28 May 2024
هفته سی‌ام شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ سپاهان
(۴)
شمس‌آذر
(۱)
1 June 2024