نتایج بررسی اعتراض ۴ باشگاه به آرا هیئت بدوی مجوز پس از برگزاری جلسه هیئت استیناف مجوز باشگاهی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جلسه هیئت استیناف مجوز باشگاهی برگزار شد و اعضا به بررسی اعتراضات چهار باشگاه به آرا هیئت بدوی مجوز پرداختند.

در این جلسه درخواست استیناف، ۴ باشگاه نساجی مازندران، صنعت نفت آبادان، ملوان و مس رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی مجدد اسناد بارگذاری شده بخشی از درخواست باشگاه نساجی مبنی بر پذیرش مستندات این باشگاه برای دو معیار پرسنلی مدیر رسانه و تیم بانوان مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما اعتراضات این باشگاه به سایر معیارها رد شد. این باشگاه همچنان حائز شرایط برای دریافت مجوز ACLE تشخیص داده نشد و مجوز ملی این باشگاه تایید شد.

با توجه به نقایص عمده در معیارهای کلیدی، درخواست سایر باشگاه‌های فوق برای دریافت مجوز ملی مورد پذیرش قرار نگرفت. آرای این هیئت روز ۱۰ خرداد به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد.

این نشست با حضور مصطفی زارعی، مدیر مجوز باشگاهی، احمد محمدی، رییس و عضو حقوقی هیئت، کاظم زارعی، عضو مالی هیئت، سید جعفر هاشمی عضو هیئت بدوی و مائده جعفری، کارشناس مجوز باشگاهی در سالن جلسات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

Euro Football Fantasy Leaderboard
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.