بر اساس آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال دو باشگاه پیکان و سایپا محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمد مهدی لطفی از باشگاه ایران خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۹ میلیون و ۵۴۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت جابر نصیری از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت امین اسدی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۹ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۱ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۸۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مجتبی حسینی از باشگاه ایران خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

Euro Football Fantasy Leaderboard
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.