با اعلام فدراسیون فوتبال دبیرکل سابق این فدراسیون به پرداخت ۵۰ میلیون تومان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رأی محکومیت صادره علیه حسن کامرانی فر دبیر کل سابق فدراسیون صادره از این مرجع پس از درخواست تجدید نظر خواهی برابر دادنامه صادره از کمیته استیناف در تاریخ ١٤٠٢ / ٠٦ / ٢٨ قطعی گردیده است.

بر همین اساس حسن کامرانی فر با تبدیل محرومیت سه ساله به پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

لازم به ذکر است، ادامه فعالیت حسن کامرانی فر صرفاً پس از اجرای حکم و با اخذ تأییدیه از این کمیته امکان پذیر خواهد بود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.