لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
این آقا خیلی دوست داره به پرسپولیس کمک کنه ولی نمیدونه فوتبال با نظامی گری فرق میکنه با این کارها نمیشه نتیجه گرفت!!!!تشویق یا تمبیه قوانین خاص خودشو تو فوتبال داره !حتی نحوه صحبت کردن هم فرق میکنه!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )