صفحه شخصی: AMIR21


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۴ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۷۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۱ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۷۶ ۲۰ ۶۱۴