لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
مدیر برنامه های ایرانی مصطفی پاشا، حضور خود در باشگاه را بهترین موقعیت دید که با نزدیک شدن به کریمی، وکالت او را هم به عنوان یکی از شاخص ترین ستاره های لیگ ایران در دست بگیرد. اما وقتی با موضع دفاعی کریمی و بی میلی او برای همکاری تازه، با یک چهره جدید روبه رو شد، ورق برگشت.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )