وقتی‌ پژمان راهبر و دوستان فردوسی پور که کلی پول دلالی به جیب زدند منافع خود را در خطر میبینند به کل مردم توهین میکنند. از کی‌ اینها اینقدر جرات پیدا کرده ا‌ند چرا کسی‌ جلوی این باند را نمیگیرد. البته حذف فردوسی پور...
آقازاده‌ای که تیم پیروزی هم نخواستش و رفت سراغ حامد لک, حالا پیراهن شماره یک تیم ملی‌ را تقدیمش کرده ا‌ند. دروازه بانی‌ که در حد لیگ دسته یک ایران هم نیست نباید به خاطر دلال بازی آبروی ایران را ببرند.
بادکنکی که پژمان راهبر و دوستان فردوسی پور به اسم کاشف استعداد‌ها و مدیر اکادمی کیا در هامبورگ از مهدوی کیا ساخته بودند ترکید و تیم ایران در مقابل ضعیفترین تیمها تحقیر شد اما باز به تیم ملی‌ چسبیده ا‌ند.
وقتی‌ که باندی در شبکه سه هست که آنقدر دشمنی و کینه به استقلال دارند که حتی اگر شده با تصویر برداری ضعیف و بی‌ کیفیت نهایت تلاش را میکنند برای تضعیف و غیر جذاب نشان دادن استقلال. مگر امکان داره این همه عادی و اتفاقی باشد.
استقلال سالها پیش از نظر بازیکن غنی تر بود اما سردار نداشت. استقلال حالا به آرامش رسیده. اگر از مجیدی حمایت نمیشد اگرکسی‌ قرار داد پین را نمی بست اگر ژستد و یامگا جذب نمیشدند اگر سیلوا با سرعت جذب نمیشد اگر وسط فصل ...