کافیه عکس های همین سایت رو جستجو کنید تا بزدلان واقعی رو پیدا کنید. بزدلانی که ذوق قدم زدن و عکس گرفتن با دزدان مملکت رو داشته و دارند. سخت نیست تشخیص اینکه چه کسی است با وطن و آن که مجذوب خویشتن. بزدل دستبند سبز نمی بنده. بزدل با دشمن مردم همقدم نمیشه.
این عکس حدود ۲۰ روز پیش توسط Gillmard فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
نسل پدران ما یکی یکی پر میکشند. خدایش بیامرزد.
این عکس حدود ۳ ماه پیش توسط Gillmard فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
به علی آقا بیشتر میاد که ۱۰۹ تا تانک ترکونده باشه تا ۱۰۹ تا گل ملی.
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Gillmard فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
علی دایی کجا بود وقتی مردم رو خس و خاشاک نامیدند، جوانان را به گلوله بستند و کشتی گیر بی گناه ولی معترض را به دار آویختند. چرا مردم برای گردنبندش بگریند وقتی او برای جانشان نگریست.
این عکس حدود ۴ ماه پیش توسط Gillmard فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
من امّا پیشِ این اهریمنی‌؛ ابزارِ بنیان کن، ندارم جز زبانِ دل... از یاد نبریم هر آن کس که با مردم بود
این عکس حدود ۵ ماه پیش توسط Gillmard فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟