کیروش ورزشگاه نمیره ولی روی بیلبورد میره!
میگن به دزدیهای کیروش دلال انتقاد نکنید ۴ ماه تاجام جهانی مونده.. در ۲ سال اخیرم انتقاد نباید میکردیم چون مقدماتی بود ... سال قبلشم انتقاد نباید میکردیم چون جام ملتها بود خخخخ کلا انتقاد نشه دیگه؟! این دلال واسه خودش کل سال مرخصی باشه.. از کمپانی لباس باج بگیره...واسه بازی دوستانه دلالی کنه و پول بدزده.. واسه کمپ دلالی کنه کمپ ۵۰۰ هزارتایی رو بگه ۲ میلیون.. دلالی بازیکن کنه.. بجای بره ورزشگاه بره تبلیغات.. و کسی هم انتقاد نکنه؟!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )