صفحه شخصی: hesynaiad


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۵۳۸ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۳۰ ۴ ۴۹