علی‌ کریمی‌: آغاز به مردن می‌کنیم؛ آنگاه که در
علی‌ کریمی‌: آغاز به مردن می‌کنیم؛ آنگاه که در مقابل آنچه مهم است، سکوت کنیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )