نسل سوخته , نوابغ فوتبال ( ۳ )
از راست : باوی, جواد محمودی , مرتضی یکه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )