صفحه شخصی: Aref55


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۵۶۰ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۸۲ ۵ ۱۲۸