وریا باغیرت…
حرف تو حرف ملت، وریا و ماهینی نرفتن تو بازداشتگاه، رفتن تو قلب مردم، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )