♥ روحت شاد ناصرخان ♥
فردوسی پور: می‌خواستیم بیشتر در مورد فوتبال پاک با آقای عزیز محمدی صحبت کنیم : که... حجازی : ببخشید. می‌شه من یه چیزی بگم؟ فردوسی‌ پور : راجع به فوتبال پاک؟ حجازی: بله فردوسی‌ پور: بفرمایید... حجازی: ما چیمون تو این مملکت پاکه که فوتبالمون پاک باشه ؟! فقط همینو می‌خواستم بگم ! فردوسی‌پور: خیلی ممنون ♥ روحت شاد ناصرخان ♥
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )