علی کریمی و آندرانیک تیموریان: تا اطلاع ثانوی استادیم تحریم
علی کریمی: تا اطلاع ثانوی استادیم تحریم
آندرانیک تیموریان: روزی نام یکی از ورزشگاه های بزرگ پاییتخت “دختر آبی” خواهد بود، حتی اگر ما نباشیم.
نسل بعد بە یاد خواهند آورد برای رسیدن بە بدیهی ترین حقوق انسانی مان چە مسیر سختی را پشت سر گذاشتەایم.
#دختر_آبی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )