محسن کریمی مصدوم
محسن کریمی کیاسری و مشکلات جسمی. آیا به فکر بازیکن های مریض و مصدوم هستین؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )