چه روزهای شگفت انگیزی
جام‌های بدون جشن گل‌های بدون شادمانی دشمنانی که دوست شدند رقبایی که کری نمی‌خوانند قلب‌هایی به رنگ تیم حریف به راستی عجب روزهای شگفت‌انگیزی...❤️💙🖤💛💚
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )