استاد ایرج: به سپاهانی بودنم افتخار می کنم
این همه عکس از تتلو و پرسپولیس یکی‌ هم از ایرج و سپاهان!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )