بازی ایران و بحرین
بازی ایران و بحرین
تعداد افراد حاضر در استادیوم ۱۷۷۱۲نفر۱۷۷۰۰نفرش ایرانی بود،شاید۱۲نفرش هم بحرینی.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.