صفحه شخصی: mordan2012


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ دی ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱ (میانگین موافقان: ۴۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۴۲ ۵ ۱