مرحوم سیروس
روحش شاد خیلی مرد بود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )