صفحه شخصی: abay77


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۰ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۲ ۰ ۲