عکس روز
نابودی اقتصاد کره با بنر جوانان خودجوش پلشت وطنی در سر در ورزشگاه آزادی قبل از بازی ایران و کره
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )